Ứng dụng Gom Rác GRAC

Giá thành 1m3 nước thải

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bạn nào có bảng tính giá thàng cho 1m3 nước thải (ước lượng) cho phần chi phí cố định và cho phần chi phí vận hành, cho mình xin tham khảo với. COD đầu vào khoảng 2000mg/l. Tính cho đầu ra là cột A TCVN 5945:2005 và cột B TCVN 5945:2005. Thanks nhiều nhiều.
Bác đang đánh đố người khác thì phải. COD 2000ppm không nói lên được vấn đề gì cả, ít nhất bác phải cho người khác biết xem là nước thải của bác là nước thải gì.
Ví dụ: COD khoảng 2000ppm thì có trên 3 loại nước thải sau:
1/ Bia
2/ Thủy sản
3/ Dệt Nhuộm
4/ ...
Mỗi loại 1 công nghệ khác nhau, nên giá thành chắc chắn cũng phải khác nhau, chi phí vận hành cũng khác nhau.
Bác nên tìm hiểu trước khi đặt câu hỏi, chứ không nên đặt câu hỏi "vu vơ" như vậy, chẳng ai trã lời được đâu. Nếu có trã lời thì cũng không đúng để tham khảo được.
:surrenders:
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Muốn tính chi phí vận hành cho 1 m3 nước thải thì bạn tính chi phí điện năng & hóa chất tiêu thụ/ngày rồi tính ra tổng số tiền phải chi trong ngày, sau đó chia cho tổng lưu lượng/ngày là ra giá thành cho 1m3 thôi.
Phần chi phí điện năng & hóa chất còn phụ thuộc vào công nghệ bạn sử dụng, công suất điện của thiết bị...
Nói chung chi phí cố định cho 1m3 nước thải tầm 10 - 15tr, còn chi phí vận hành khoảng 3 - 5k/m3.
Bạn nên đưa chi tiết hơn để mọi người có thể trả lời bạn tốt hơn.
 
Top