Ứng dụng Gom Rác GRAC

giải pháp cho kẹt xe

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
theo tôi mâú chốt dẫn đến kẹt xe là do ý thức của người tham gia giao thông. trong giờ cao điểm thì dĩ nhiên xe đông nên chúng ta cần nhường nhịn nhau, chứ mỗi khi thấy phía trước không đi đươc là mọi xe đều lấn sang đường bên trái biến đường 2 chiều thành 1 chiều thì làm sao xe phía ngược lại đi được, dẫn đến kẹt xe cục bộ, rất mất thời gian cảnh sát giao thông mới khai thông được. Vì thế mọi người hảy đi đúng phần đường qui định và tuân thủ nghiêm ngặt tín hiệu đèn giao thông!
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
theo tôi mâú chốt dẫn đến kẹt xe là do ý thức của người tham gia giao thông. trong giờ cao điểm thì dĩ nhiên xe đông nên chúng ta cần nhường nhịn nhau, chứ mỗi khi thấy phía trước không đi đươc là mọi xe đều lấn sang đường bên trái biến đường 2 chiều thành 1 chiều thì làm sao xe phía ngược lại đi được, dẫn đến kẹt xe cục bộ, rất mất thời gian cảnh sát giao thông mới khai thông được. Vì thế mọi người hảy đi đúng phần đường qui định và tuân thủ nghiêm ngặt tín hiệu đèn giao thông!
quan trọng là ý thức, mà ý thức làm sao thay đổi trong 1 sớm 1 chiều được...thôi đành thích ứng mà sống vậy bạn ơi:005:
 
Top