Ứng dụng Gom Rác GRAC

Giải pháp nào XL ô nhiễm cho các doanh nghiệp thuốc trừ sâu?

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Các bạn vào cho ý kiến giúp nhé, nên xây dựng giải pháp như thế nào cho doanh nghiệp nhỏ mà có nồng độ chất ô nhiểm lại cao? VD lần này là xây dựng giải pháp cho doanh nghiệp sản xuất thuốc trừ sâu?(tạm thời chỉ bàn về mục nước thải thôi nhé, ô nhiễm cao vd là COD khoảng 10.000 đi công suất nhỏ thôi khoảng 2m3/ngày)
Các bạn có thể chọn các giải pháp dưới đây:
1/ Xây dựng 1 hệ thống XLNT hoành tráng để đạt tiêu chuẩn xã thải
2/ Đóng tiền hàng tháng cho đơn vị có chức năng XLCT nguy hại xử lý giùm
3/ Xây dựng 1 giải pháp khác cho hệ thống XLNT
4/ Đóng cửa nhà máy đổi loại hình kinh doanh.
5/ Theo cách riêng của bạn
Các bạn cho ý kiến nhé:khi1885867:
 

Chủ đề mới

Top