GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - EURÉKA

meobeobu2001

Cây công nghiệp
Bài viết
195
Nơi ở
ho chi minh
Website
yeumoitruong.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TP.HỒ CHÍ MINH
---------------- TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2008
BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG
SINH VIÊN NCKH – EURÉKA LẦN 10 NĂM 2008


THỂ LỆ
GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - EURÉKA
LẦN THỨ 10 NĂM 2008​
(Ban hành kèm theo kế hoạch số : /KH – LT, giữa Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2008 )

Điều 1: Đối tượng tham gia

Sinh viên đang học tập tại các trường Đại học – Cao đẳng và Học viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều có quyền tham gia theo 2 hình thức : cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 3 sinh viên ).

Điều 2: Các lĩnh vực dự thi:

1. Lĩnh vực Xã hội và Nhân văn: Dân tộc học, Ngôn ngữ, Văn học, Triết học, Nhân học, Lịch sử, Báo chí, Đông phương….
2. Lĩnh vực Giáo dục: Giáo dục học, Tâm lý học, Quản lý giáo dục…
3. Lĩnh vực Nghệ thuật: Mỹ thuật, Điện ảnh, Thời trang…
4. Lĩnh vực Kinh tế: Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Du lịch- Thương mại, Marketing, Kinh tế phát triển, Tài chính- Tiền tệ- Tín dụng, Ngân hàng, Bảo hiểm….
5. Lĩnh vực Pháp lý: Luật Dân sự, Luật Hình Sự, Luật Hành chính, Luật Thương mại, Luật Quốc tế…
6. Lĩnh vực Quy hoạch, kiến trúc và xây dựng
7. Lĩnh vực Tự Nhiên: Toán, Tin học, Lý, Hóa, Sinh, Địa lý….
8. Lĩnh vực Kỹ thuật và công nghệ: Điện, Điện tử, Tự động hóa, Cơ khí, Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm, Xây dựng, Dầu khí…..
9. Lĩnh vực Y dược: Y- Dược- Nha…
10. Lĩnh vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp.
11. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3: Các tiêu chuẩn đánh giá công trình

1. Về hình thức: cách trình bày công trình (bố cục, sơ đồ, diễn đạt, hình thức...) đảm bảo yêu cầu theo quy định tại Điều 5 của Thể lệ.
2. Hiệu quả kinh tế – xã hội của công trình: trình bày rõ những ý nghĩa thực tiễn, hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội mà đề tài nghiên cứu.
3. Xác định nội dung và phương pháp nghiên cứu: luận cứ khoa học, tính độc đáo; nội dung nghiên cứu hợp lý; trình bày chi tiết về tính mới, tính sáng tạo trong cách giải quyết vấn đề và khả năng ứng dụng.
4. Sản phẩm của đề tài: chi tiết hóa được loại hình sản phẩm, cụ thể hóa các chi tiết chất lượng tiên tiến..
5. Khả năng áp dụng kết quả nghiên cứu: chứng minh được đề tài có địa chỉ áp dụng cụ thể, tính khả thi của phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu.
6. Tính hợp lý của kinh phí đề nghị: tính hợp lý, sát thực tế.

Điều 4: Bố cục của công trình:

1. Đặt vấn đề: nêu lên sự cần thiết của đề tài, lý do chọn đề tài, tổng quan tóm lược, những giải pháp khoa học đã được giải quyết ở trong và ngoài nước, những vấn đề tồn tại cần được tiếp tục nghiên cứu và phương án giải quyết của tác giả (nhóm tác giả).
2. Mục tiêu - Phương pháp: mục tiêu của công trình (tóm tắt), phương pháp nghiên cứu.
3. Giải quyết vấn đề: nội dung - kết quả nghiên cứu đạt được.
4. Kết luận - Đề nghị: ý nghĩa khoa học, hiệu quả kinh tế - xã hội, qui mô và phạm vi áp dụng.
5. Tài liệu tham khảo, phụ lục; danh mục các công trình trước đây của tác giả (nếu có).

Điều 5: Hình thức trình bày
1. Công trình được đánh máy trên một mặt khổ giấy A4 (210 x 297 mm), phông chữ Unicode, cỡ chữ 13, đánh số thứ tự trang ở chính giữa trang, vị trí ở phía trên đầu mỗi trang.
2. Các công trình nghiên cứu trong khoảng 30 trang đánh máy (không tính phụ lục), riêng các công trình thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học giáo dục, khoa học kinh tế và khoa học pháp lý trong khoảng 50 trang.
3. Các phần, mục, tiểu mục phải được đánh số thứ tự rõ ràng theo một kiểu thống nhất : 1.; 1.1.; 1.1.1...
4. Các công thức cần viết rõ ràng, dùng các ký hiệu thông thường. Ký hiệu phải có chú thích rõ ràng. Bảng vẽ, biểu đồ, sơ đồ minh họa...phải được đánh số thứ tự kèm theo chú thích.
5. Tên tác giả nước ngoài nêu trong công trình phải viết theo đúng tiếng nước đó hoặc theo cách phiên âm hệ chữ Latinh (căn cứ vào tài liệu tham khảo).
6. Không viết tên tác giả, tên trường, tên giảng viên hướng dẫn; không viết lời cám ơn, không được dùng các ký hiệu riêng, gạch dưới các câu trong công trình và không được ký tên.
7. Trang bìa của công trình phải đóng bằng bìa cứng, màu xanh nước biển, gáy dán keo màu xanh dương đậm (không dùng gáy lò xo). Trang (số 1, 2 theo mẫu) thông tin về công trình và nhận xét của hội đồng khoa học, tác giả để rời và không được phép ghi bất cứ thông tin nào khác ngoài thông tin theo mẫu.
8. Phần công trình:
- Tóm tắt công trình (bắt đầu từ trang thứ nhất).
- Nội dung công trình (trình bày từ trang kế tiếp- trang mới tiếp theo của trang cuối cùng của phần tóm tắt công trình) nội dung qui định như ở điều 4.

Điều 6: Hồ sơ tham dự giải thưởng

Hồ sơ tham dự giải thưởng bao gồm:
1. Phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (1 bản theo mẫu M1, có dán hình 3x4).
2. Bảng tổng hợp danh mục các công trình đăng ký tham gia Giải thưởng của Ban Tổ chức cấp trường (1 bản theo mẫu M2).
3. Bản nhận xét, đánh giá, cho điểm, xếp loại cho từng công trình của Hội đồng Khoa học Hội nghị khoa học sinh viên cấp trường.
4. Mỗi công trình dự thi giải thưởng nộp về Ban tổ chức Giải thưởng cấp thành phố 01 bản báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu (tối đa trong 2 mặt giấy A4) và 01 bản báo cáo Powerpoint (kèm file lưu trong đĩa CD). Riêng các công trình thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin cần gởi kèm theo chương trình nguồn chép chung trên đĩa CD (nếu có).

Lưu ý: Tác giả của đề tài dự thi phải đăng ký đúng lĩnh vực và chuyên ngành dự thi.
- Thời hạn nộp hồ sơ: hạn chót vào ngày 30/9/2008 .- Địa điểm: Toàn bộ hồ sơ sau khi được Nhà trường chấp thuận, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên các trường tổng hợp gửi về Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1; Điện thoại : 8230780 – 8233363, Fax: 8.233.363

Điều 7: Giải thưởng và quyền lợi của người tham gia giải thưởng

1. Các công trình khoa học tham gia Giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức Giải thưởng cấp thành phố trao tặng Giấy chứng nhận tham dự Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần thứ 10 năm 2008.
2. Đối với giảng viên trực tiếp hướng dẫn cho sinh viên có các công trình đoạt giải đặc biệt và giải nhất sẽ được đề nghị tặng thưởng bằng khen của UBND Thành phố.
3. Giá trị giải thưởng cho các đề tài đoạt giải:
- Ban tổ chức và đại diện các Hội đồng khoa học sẽ xét chọn từ các đề tài đạt giải nhất của tất các các lĩnh vực, chọn ra 01 đề tài chất lượng, có số điểm cao nhất (yêu cầu đạt từ 95% tổng số điểm trở lên) để trao giải đặt biệt.
 :40: Giải đặc biệt: 10.000.000 đồng/giải + Bằng khen UBND Thành phố.

- Ở mỗi lĩnh vực dự thi sẽ có cơ cấu và mức giải thưởng là:
 01 Giải Nhất: 5.000.000 đồng/giải +Bằng khen UBND Thành phố.
 01 Giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải + Giấy khen Thành Đoàn.
 01 Giải Ba: 2.000.000 đồng/giải + Giấy khen Thành Đoàn.
 Các đề tài còn lại tham gia vòng chung kết xếp hạng sẽ đạt giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải + Giấy khen Thành Đoàn.:40:


Điều 8: Điều khoản thi hành

Thể lệ này được áp dụng kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi, Ban Tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 10 năm 2008 sẽ có văn bản điều chỉnh bổ sung và thông báo cụ thể đến các trường, các tập thể, cá nhân tham gia.


TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ/TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Lê Quốc Phong​
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop