Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Giám sát chất lượng môi trường không khí

#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
hihi. mình là thành viên mới gia nhập. nên mình cũng chẳng biết sử dụng trang web này sao nữa.các bạn biết thì giúp mình với hen.bài viết về quản lý chất lượng môi trường không khí của các bạn rất chi tiết.mình cũng đang học môn quản lý chất lượng môi trường.cô cho đề tài về quản lý chất lượng môi trường không khí nên giờ đi tìm tài liệu nè.mệt quá.hihi.
 
Top