Giám sát online số liệu khí thải

nguyenvanluan1210

Cỏ 3 lá
Bài viết
48
Nơi ở
Hai dương
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin các a chị trao đổi thêm.
Mình làm ở nhà máy nhiệt điện.
Có hệ thống giám sát khí thải.
Bên Sở TNMT bắt bên mình phải lắp đặt hệ thống để truyền số liệu về Sở TNMT để theo dõi. Chưa thấy có hướng dẫn cụ thể gì cả.
Không biết có đơn vị nào đã thực hiện chưa?
Cho hỏi ít kinh nghiệm.
 
scroll-topTop