Nước cấp giàn mưa hay thùng quạt gió

Bichs

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
Bình Định
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
vấn đề là e đang làm đồ án nước cấp. Đang phân van không viết là chọn xử lí sắt bằng giàn mưa hay thùng quạt gió. Mong mọi người cho ý kiến với ạ. E cảm ơn nhiều ạ.
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lí nước cấp, công suất 4.500 m3/ngày.
pH:7
Nhiệt độ nước: 20 độ C
Độ đục: 20 NTU
Độ màu: 30 Pt-Co
Độ cứng: 200mg/l
Fe2+: 15mg/l
CO2: 135mg/l
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
scroll-topTop