Giáo trình an toàn lao động

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Mr.vt

Mầm xanh
Bài viết
6
Nơi ở
Nha trang
Website
hseviet.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Giáo trình An toàn lao động được biên soạn theo đề cương do vụ THCN – DN bộ giáo dục và đào tạo xây dựng thông qua, nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn dễ hiểu, Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ logic chặt chẽ.Liên quan đến những kiến thức phù hợp với thực tiễn công việc ngành an toàn lao động.

Link tải giáo trình: GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG
 

khuehse

Hạt giống tốt
Bài viết
1
Nơi ở
Đại Áng Thanh Trì Hà Nội
scroll-topTop