Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

giáo trình đầy đủ về autocad

Minh Grac

Administrator
Thành viên BQT
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
http://www.4shared.com/file/24842479/65dec...ookautocad.html

sách cũng khá căn bản đấy

Tổng hợp tài liệu AUTOCAD :
Chọn một trong các liên kết dưới để download tài liệu:
Site 2: MediaFire Site 3: 4Share
Nội dung: file download tập hợp 4 giáo trình khác nhau về AUTOCAD

AUTOCAD 2002 : Công ty Hài Hoà biên soạn: Tài liệu gần 200 trang, đề cập gần như đầy đủ các lệnh cơ bản trong AUTOCAD
AUTOCAD R14: Bài giảng môn AUTOCAD, nội dung bài giảng và thực hành dành cho phiên bản AUTOCAD R14, thường được dùng nhiều trong các trường xây dựng và kiến trúc.
AUTOCAD 2004: Tài liệu đề cập các lệnh vẽ cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Nội dung tài liệu và thực hành dành cho phiên bản AUTOCAD 2004
AUTOCAD 2005: Tài liệu được biên soạn bởi Đại học Nông nghiệp 1, nội dung tài liệu và thực hành dành cho phiên bản AUTOCAD 2005.( Chương 1: Mở đầu :-: Chương 2: Các lệnh thiết lập vẽ cơ bản :-: Chương 3: Các kỹ thuật vẽ cơ bản :-: Chương 4: Các kỹ thuật hiệu chỉnh cơ bản :-: Chương 5: Quan sát bản vẽ :-: Chương 6: Quản lý bản vẽ theo lớp, màu, đường nét :-: Chương 7: Hình cắt, mặt cắt, ký hiệu vật liệu :-: Chương 8: Ghi và hiệu chỉnh kích thước :-: Chương 9: Các lệnh vẽ và tạo hình :-: Chương 10: Hiệu chỉnh bằng Grips :-: Chương 11: Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc và hình chiếu trục đo :-: Bài tập thực hành chương 3 :-: Bài tập thực hành chương 4 :-: Bài tập thực hành ghi kích thước :-: Bài tập thực hành hình chiếu :-: Bài tập thực hành mặt cắt :-: )


Tặng bác nào có quan tâm một số link tutorial tìm được...

http://www.cadtutor.net/acad/index.html
http://www.caddigest.com/subjects/AutoCAD/tutorials/basics.htm
http://www.tutorialized.com/tutorials/AutoCAD/
http://www.autocadcentral.com/Tutorials/tutorials_index.htm
http://www.tutorialguide.net/3d_software/autocad/
http://www2.ncsu.edu/unity/lockers/project/graphicscourse/gc/acadtut/acadtut2000/tutor1framed.html
http://www.ellenfinkelstein.com/AutoCAD_tips.html
http://www.huntfor.com/3d/tutorials/autocad.htm
 
Top