Giáo trình : Khoa học môi trường đại cương - PGS.TS Lê Văn Thăng (ĐH Huế)

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

daibangden

Cỏ 4 lá
Bài viết
73
Nơi ở
Ha Noi capital
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chương 1 : Các khái niệm cơ bản
Chương 2 : Các thành phần cơ bản của môi trường
Chương 3 : Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường
Chương 4 : Tài nguyên thiên nhiên
Chương 5 : Ô nhiễm môi trường
Chương 6 : Quản lý môi trường
Chương 7 : Các vấn đề nền tảng về môi trường và phát triển bền vững của xã hội loài người
 

Đính kèm

scroll-topTop