[Giáo trình] Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nội dung của giáo trình bao gồm:
  • Các khái niệm cơ bản về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
  • Luật pháp chính sách BHLĐ
  • Kỹ thuật vệ sinh lao động
  • Khái niệm chung về các yếu tố nguy hiểm
  • Kỹ thuật AT điện
  • AT các máy
  • AT các thiết bị hạ nâng
  • An toàn các thiết bị chịu áp lực
  • An toàn phòng chống cháy nổ
  • Bảo hộ lao động tỏng doanh nghiệp
 

Đính kèm

scroll-topTop