Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Giáo trình Mapinfo nờ

#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
CHIÊU SINH LỚP MAPINFO ( Năm nào cũng mở lớp mới cả-vào dịp hè sẽ mở lớp)

Đối tượng chiêu sinh bao gồm các sinh viên, kỹ sư thuộc các ngành như địa lý, địa chất, trắc địa, môi trường, sinh học, quản lý và quy hoạch lãnh thổ, lâm nghiệp, . . .Học viên sau khi tốt nghiệp được cấp chứng chỉ và sẽ có:

- Các kỹ năng và thao tác căn bản để chuyển và số hóa bản đồ giấy sang bản đồ số.

- Hệ tọa độ, các hệ tọa độ đang sử dụng ở Việt Nam, chuyển đổi tọa độ.

- Trình bày, biên tập một bản đồ trên máy tính và in ấn bản đồ.LỚP MAPINFO 1

Thời gian học: từ 17g30 đến 20g30 vào các buổi tối thứ 2 – 4 – 6 hàng tuần

Địa điểm: Phòng C01-Trường Đại học khoa Học tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5

Khai Giảng: Ngày 22/9/2008Nội dung đào tạo§ 1. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MAPINFO.

§ 2. MENU VÀ CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

§ 3. CÁC LỚP THÔNG TIN

1. Layer control..

2. Các lớp thông tin đặc biệt

3. Các thao tác xem bản đồ.

§ 4. HỆ TOẠ ĐỘ

1. Giới thiệu

2. Quá trình xây dựng hệ qui chiếu-hệ thống điểm toạ độ ở Việt Nam.

3. Trái đất –Ellipsoid.

4. Hệ toạ độ địa lý.

5. Hệ toạ độ vuông góc phẳng.

Hệ toạ độ Gauss.

Hệ toạ độ UTM.

Hệ qui chiếu VN 2000

§ 5. XÂY DỰNG CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN.

1. Đăng ký bản đồ

2. Phân tích bản đồ.

3. Số hóa.

4. Chỉnh sửa.

5. Các lệnh đặc biệt.

§ 6. XÂY DỰNG CÁC ĐỐI TƯỢNG PHI KHÔNG GIAN.

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2. Tạo bảng thuộc tính

3. Cập nhật dữ liệu

§ 7. TRUY VẤN DỮ LIỆU.LỚP MAPINFO 2

Thời gian học: từ 17g30 đến 20g30 vào các buổi tối thứ 2 – 4 – 6 hàng tuần

Địa điểm: Phòng C01-Trường Đại học khoa Học tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5

Khai Giảng: Ngày 27/10/2008 (ngay sau khi kết thúc lớp Mapinfo 1)Nội dung đào tạo§ 8. BIÊN TẬP BẢN ĐỒ TRONG MAPINFO

1. Giới thiệu chung

2. Nội dung trình bày

Khung và lưới cho một bản đồ

Nội dung trong một bản đồ

Nội dung chỉ dẫn và các vấn đề khác cho một bản đồ

§ 9. CHUYỂN ĐỔI TỌA ĐỘ

1. Các hệ tọa độ thường được sử dụng hiện tại ở Việt Nam

2. Ưu điểm và hạn chế các hệ tọa độ trong phần mềm mapinfo

3. Chuyển đổi tọa độ

§ 10. XUẤT NHẬP DỮ LIỆU TRONG MAPINFO

1. Nhập dữ liệu

2. Xuất dữ liệu

§ 10. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TOOLS TRONG MAPINFOHọc viên đăng ký ghi danh từ ngày 16/4/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm ghi danh: Phòng CO3-Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ

Gặp cô Chi: 090 9335864 hoặc Cô Vân: 0918795783

Số điện thoại Trung tâm: (08)8302145

Học phí: - Lớp Mapinfo 1: 600.000 đồng

- Lớp Mapinfo 2: 600.000 đồng
Hàng năm vẫn có lớp chiêu sinh,các bạn có thể học tại đây.Thanks các bạn đã quan tâm
 
Top