Ứng dụng Gom Rác GRAC

Giáo trình quan trắc môi trường

envilam

New Member
#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình cũng có nghiên cứu về lĩnh vực này - quan trắc môi trường.

---

Hiện nay, Bộ TNMT đang hoàn thiện pháp lý về lĩnh vực quan trắc môi trường để nâng cao hiệu quả quản lý môi trường. Mình có tìm hiểu về lĩnh vực này và cũng sưu tầm được nhiều bài có nội dung liên quan. Xin gửi link cho các bạn!

http://thietbiphantichmoitruong.com

http://thietbiphantichmoitruong.wordpress.com
 
Top