[Giáo trình] VẬT LIỆU KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nội dung giáo trình gồm 2 phần:
Phần 1: Trình bày những kiến thức cơ bản về vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu bán dấn, vật liệu từ và những ứng dụng chủ yếu của chúng trong kỹ thuật điện
Phần 2 Trình bày phân tích những khái niệm cơ bản về an toàn điện và các trường hợp mất an toàn trong các mạng điện đồng thời tập trung vào những biện pháp kỹ thuật an toàn tỏng quá trình sản xuất, phân phối và sử dụng điện
 

Đính kèm

scroll-topTop