Ứng dụng Gom Rác GRAC

Giáo trình xử lý nước thải

  • Thread starter hoacutlon
  • Ngày gửi
H

hoacutlon

Guest
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bạn tham khảo thử xem có giúp ích được gì không :D

Giới thiệu chung

Chương 1 : Cơ sở lý thuyết quá trình xử lý nước thải

Chương 2 : Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

chương 2.1 : Song chắn rác,bể lắng và bể điều hoà

chương 2.2 : Thiết bị tuyển nổi và lọc

chương 2.3 : Thiết bị keo tụ tạo bông, hấp phụ,RO và trao đổi ion

(nguồn : gree-vn.com)
 
#15
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bạn tham khảo thử xem có giúp ích được gì không :D

Giới thiệu chung

Chương 1 : Cơ sở lý thuyết quá trình xử lý nước thải

Chương 2 : Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

chương 2.1 : Song chắn rác,bể lắng và bể điều hoà

chương 2.2 : Thiết bị tuyển nổi và lọc

chương 2.3 : Thiết bị keo tụ tạo bông, hấp phụ,RO và trao đổi ion

(nguồn : gree-vn.com)

link k die chẳng lẻ nó sống chắc!
:3:ở trong này nè:
Vô đây down về nè các bạn: http://www.gree-vn.com/tailieu.htm
có nhiều tài liệu hay lắm :001:
Tài liệu trong đó nhé bạn. Nên đọc kỹ bài nha.:fierce:
 

Chủ đề mới

Top