phần mềm quản lý rác thải thông minh

Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn ISO

 • Như mới
 • Hà Nội
 • Xem: 5

1.700.000 đ

Seller address:
Chưa có (Lưu ý an toàn khi mua hàng)
kungfuyoga17
Ngày tham gia:
11/9/17
Total Products:
75
Thích đã nhận:
1
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cấp giấy chứng nhận các tiêu chuẩn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO

Các tổ chức và các công ty thường muốn có được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO (ví dụ ISO 9001 hoặc ISO 14001) mặc dù giấy chứng nhận không phải là một yêu cầu.Lý do tốt nhất cho mong muốn thực hiện các tiêu chuẩn này là để nâng cao hiệu quả và hiệu quả của hoạt động công ty.

Một công ty có thể quyết định để tìm kiếm chứng nhận vì nhiều lý do, như cấp giấy chứng nhận có thể:
 • là một yêu cầu hợp đồng hoặc quy định
 • là cần thiết để đáp ứng sở thích của khách hàng
 • nằm trong bối cảnh của một chương trình quản lý rủi ro, và
 • giúp nhân viên động viên bằng cách thiết lập một mục tiêu rõ ràng cho sự phát triển của hệ thống quản lý của mình
ISO không thực hiện cấp giấy chứng nhận
ISO phát triển tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm các tiêu chuẩn hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 14001 và ISO 31000. Tuy nhiên, nó không phải là liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận cho bất kỳ các tiêu chuẩn nó phát triển. Cấp giấy chứng nhận được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận bên ngoài, mà chủ yếu là tư nhân. Do đó, một công ty hoặc tổ chức không thể được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO.
Khi một công ty hoặc tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO họ sẽ nhận được một giấy chứng nhận của cơ quan chứng nhận. Mặc dù tên của tiêu chuẩn ISO xuất hiện trên giấy chứng nhận này, nó không phải là tiêu chuẩn ISO đã ban hành nó.

Mặc dù ISO không thực hiện cấp giấy chứng nhận, Ủy ban trên đánh giá sự phù (CASCO) đã sản xuất một số tiêu chuẩn có liên quan đến quá trình cấp giấy chứng nhận. Các tiêu chuẩn tự nguyện chứa trong các ấn phẩm này là một sự đồng thuận quốc tế về thực hành tốt liên quan đến cấp giấy chứng nhận. Các công ty và các tổ chức hoạt động thường hoạt động chứng nhận theo quy định của các tiêu chuẩn quốc tế. Thêm thông tin có thể được tìm thấy bằng cách truy cập vào danh sách đầy đủ các tiêu chuẩn CASCO .
Lựa chọn một tổ chức chứng nhận ISO
Khi lựa chọn một cơ quan chứng nhận đó là một ý tưởng tốt để:
 • đánh giá một số cơ quan chứng nhận
 • nhớ rằng với giá rẻ nhất có thể là tốn kém hơn trong thời gian dài nếu kiểm toán của nó là dưới tiêu chuẩn
 • hỏi các cơ quan chứng nhận thực hiện theo tiêu chuẩn ISO / IEC 17021:2011, phù hợp đánh giá-Yêu cầu đối với các cơ quan cung cấp các hệ thống kiểm toán và quản lý chứng nhận, và
 • hỏi cơ thể được công nhận. Công nhận không phải là một nghĩa vụ và nếu một tổ chức không công nhận nó không có nghĩa là nó không phải là có uy tín. Tuy nhiên, công nhận vẫn còn là một xác nhận độc lập của thẩm quyền. Tổ chức chứng nhận được công nhận có thể được xác định bằng cách liên hệ các cơ quan công nhận quốc gia tại nước bạn.
  Truy cập vào trang web của Diễn đàn Công nhận quốc tế . (Click vào IAF Thành viên và ký tên và tìm kiếm các nước bạn, mà sẽ cung cấp các chi tiết liên lạc của cơ quan công nhận quốc gia của bạn. Liên cơ quan này hoặc truy cập trang web của họ để có được một danh sách các tổ chức chứng nhận được công nhận ở nước bạn.)
Nguồn: iso.org
 
Sửa lần cuối:
Top