Ứng dụng Gom Rác GRAC

Giấy chứng nhận hệ thống QLMT ISO 14001:2015

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin chào mọi người, nhờ mọi người giúp em thông tin về cách xin giấy chứng nhận ISO 14001:2015.
Nhà máy em làm về khai thác alu để làm nhôm nguyên liệu , các quy hệ thống xử lý chất thải đã đầu tư đầy đủ, bây giờ có nhu cầu xin giấy chứng nhận ISO 14001:2015 để làm đẹp trong đối tác nước quài, nhờ mọi người tư vấn về:

1. Đơn vị tư vấn uy tín, chuyên làm lĩnh vực này
2. Cơ quan nào sẽ cấp giấy chứng nhận
3. Quy trình thực hiện có mất nhiều thời gian không? chi phí khoảng bn?

Anh chị có thông tin cho em xin với nhé,
Xin đa tạ cả nhà !
 
Top