Ứng dụng Gom Rác GRAC

Giấy nghiệm thu hệ thống ==> Giấy phép xả thải

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Sau khi hệ thống xử lí (nước thải, khí thải) được Phòng Môi trường của Sở Tài nguyên Môi trường cấp giấy nghiệm thu thì có cần phải lấy tiếp giấy phép xả thải không ta?
Mà mục đích của giấy phép xả thải là gì ?
Một hệ thống xử lí có nhất thiết phải có giấy phép xả thải hay ko?
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nếu bạn thấy không cần có giấy phép xả thải thì bạn không cần làm, nhưng quy định pháp luật là vậy. Để làm gì ư? Vì bảo vệ các dòng sông đó bạn, giấy phép xả thải dùng để quản lý việc xả nước thải (chỉ quan tâm đến nước thải cuối cùng của nhà máy và bao nhiêu đường xả). Theo ý kiến mình là vậy, không biết các bạn thế nào?
 
Top