giấy phép làm việc không gian hạn chế

de^

Cây đầu làng
Bài viết
580
Nơi ở
Ho Chi Minh city
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
GIẤY PHÉP VÀO KHU VỰC KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
(CONFINE SPACE ENTRY WORK PERMIT)
- Kiểm tra khí /Gas testing required
- Kết quả kiểm tra (kèm theo)/Result of Test % LEL(Refer to attached)
- Các mối nguy hiểm về điện/ Electrical Hazards
- Phòng chống cháy nổ/ Fire Protection
- Thông tin liên lạc/ Communication
- Thiết bị cứu hộ/ Rescue Equipment
- Lối thoát hiểm/ Exit
- Người trực/ Standby person
- Bình chữa cháy/ Fire extinguisher
- Vệ sinh khu vực làm việc/ Housekeeping require
- Thông gió/ Ventilation
- Chiếu sáng/ Lighting
- Yêu cầu Khác/Other ……………..............................................
 

Đính kèm

  • GP vao khu vuc khong gian han che-BH5.pdf
    132.5 KB · Lượt xem: 548
scroll-topTop