Giấy phép làm việc

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Giấy phép làm việc có tên tiếng anh là permit to work hoặc Work permit
Nhiều nơi sử dụng: hệ thống giấy phép làm việc - Permit To Work System - Guidelines on permit to Work (P.T.W.) systems (nghe oai hơn và tùy theo quy mô của công ty)

Để soạn thảo 1 giấy phép làm việc cho có thì chỉ cần copy và past 5 phút là xong, nhưng để có 1 giấy phép đúng nghĩa thì phải cần có kinh nghiệm, kỹ thuật, cách quản lý, văn hóa, hành vi an toàn,...

SSL-060.jpg

Hệ thống cấp phép làm việc PTW là một trong số các biện pháp hành chính để kiểm soát mối nguy.
Áp dụng PTW để đảm bảo môi trường làm việc an toàn do có thể kiểm soát được tất cả các hoạt động khác nhau, cũng như mối tương tác nguy hiểm qua lại lẫn nhau giữa các công việc. Đồng thời các mối nguy hiểm được nhận diện và kiểm soát an toàn thông qua hệ thống cấp phép làm việc.

Mục đích của PTW là

- Hạn chế hậu quả nguy hại tiềm tàng do hành động của người đang làm việc bằng cách chỉ rõ biện pháp phòng ngừa an toàn và đặt ra các giới hạn về thời gian và mức độ của công việc.

- Cho phép những người chịu trách nhiệm an toàn trong khu vực nhận biết được các hoạt động nguy hiểm khác nhau và nhìn nhận tổng thể một cách có hệ thống, thấy rõ sự tương tác và cho phép đặt ra các thứ tự ưu tiên đối với các công việc ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

- Phân định rõ vai trò và trách nhiệm về vấn đề an toàn của những người có liên quan đến công việc bằng việc yêu cầu chữ ký của của các cá nhân cụ thể, khẳng định rằng tất cả các nguy hiểm đã được nhận rõ và các phòng ngừa hiệu quả đã được thực hiện.

Thông thường giấy phép làm việc áp dụng cho tất cả các công việc không thường xuyên như công việc phát sinh nhiệt, công việc không sinh nhiệt, làm việc trong không gian hạn chế, công việc đào xới, cẩu, công việc phóng xạ,…Các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên như điều chỉnh các thông vận hành, việc kiểm tra thường xuyên, ghi chép bằng tay các thông số vận hành tại khu vực sản xuất… thường không áp dụng giấy phép làm việc.

Các công việc có yêu cầu cấp phép làm việc:


1. Công việc phát sinh nhiệt


Công việc phát nhiệt là bất cứ công việc nào cần nguồn nhiệt từ ngọn lửa/tia lửa để tiến hành hoặc có khả năng tạo ra ngọn lửa/tia lửa trong quá trình thực hiện công việc mà có thể gây cháy, nổ hoặc bị thương. Ví dụ công việc hàn hồ quang, cắt bằng đèn hàn, mài, làm sạch bằng phun hạt, hàn, phương tiện chạy bằng xăng hoặc dầu, các hộp thiết bị điện không đóng kín, thiết bị điện không thuộc loại an toàn,….

2. Công việc trong không gian hạn chế


Là công việc được tiến hành trong không gian đủ lớn và hình dạng thích hợp để người có thể vào và thực hiện công việc được giao. Tuy nhiên những khu vực này không được sử dụng để người vào làm việc liên tục và thường tồn tại rất nhiều mối nguy cho người làm việc. Ví dụ công việc trong các bồn bể, tháp, bình chứa, lò hơi, lò gia nhiệt, lọc bụi tĩnh điện, ống thông gió, ống dẫn khí, công việc trong các hầm ngầm, các hố ga, công việc tại các mương rãnh, đường hầm, đường ống…

3. Công việc không phát sinh nhiệt


Các công việc mà không sử dụng ngọn lửa trần và không tạo ra đủ nhiệt/tia lửa hoặc năng lượng để đốt cháy khí dễ cháy/hoặc sản phẩm hay hỗn hợp khí dễ cháy. Ví dụ công việc lắp đặt giàn giáo, công việc sơn, vệ sinh…

4. Công việc đào xới


Thông thường phía bên dưới mặt đất các công trình, nhà máy xí nghiệp có một mạng lưới cáp ngầm và cáp điều khiển. Do đó bất kỳ công việc nào liên quan đến sự xáo trộn mặt đất như đào, khoan và cắt đường cần phải áp dụng giấy phép làm việc để đảm bảo công việc được tiến hành không ảnh hưởng đến hệ thống cáp ngầm bên dưới.

5. Công việc cẩu


Công việc cẩu là một trong những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Việc sử dụng cẩu để nâng hạ và thực hiện công việc… cần phải được kiểm soát và cấp phép làm việc để ngăn ngừa những mối nguy có thể xảy ra từ công việc nâng hạ

6. Công việc bức xạ


Công việc bức xạ là bất kỳ công việc nào có sử dụng nguồn bức xạ và /hoặc thiết bị bức xạ. Ví dụ như công tác kiểm tra không phá hủy. Việc sử dụng nguồn bức xạ tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm đối với sức khỏe con người, cũng như với máy móc thiết bị, do đó áp dụng hệ thống cấp phép làm việc để kiểm soát nguồn phóng xạ phòng tránh những rủi ro có thể phát sinh đến người làm việc xung quanh…

- See more at: file:///C:/Users/greco-minh/Desktop/H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20c%E1%BA%A5p%20ph%C3%A9p%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20PTW.html[HASHTAG]#sthash[/HASHTAG].SEirfgu8.dpuf
 

Lê Phước Lương

Hạt giống tốt
Bài viết
1
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào bạn, hiện nay Cty mình cũng đang quan tâm đến cái giấy phép làm việc như bạn chia sẻ.
Bạn có thể share một vài mẫu giấy phép làm việc tại khu vực có phát sinh nhiệt để mình và mọi người có thể tham khảo thêm không?
rất mong nhận được sự hỗ trợ của bạn.
Bạn đã có tài liệu về giấy phép làm việc chưa ? Cho mình xin
 
scroll-topTop