Giấy phép vận chuyển, xử lý CTNH

nguyenchien

Cỏ 4 lá
Bài viết
67
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công ty em có Giấy phép xử lý CTNH do Tỉnh cấp được phép xử lý mã A (vd), nhưng Giấy phép của Bộ lại ko có mã đó. Vậy bên em có thể xử lý mã A của 1 công ty khác ngoài địa bàn Tỉnh nhưng đơn vị khác chịu trách nhiệm vận chuyển tới Công ty em ko?

Mở rộng ra: Nếu bên em ko có giấy phép vận chuyển chỉ có Giấy phép xử lý của Tỉnh thì đối với những chủ nguồn thải ngoài địa bàn Tỉnh nhưng được 1 bên khác vận chuyển tới công ty em. Vậy bên em có được phép xử lý ko? (anh chị có thể trích dẫn điều khoản nào trong luật nào?).

Thanks!:32:
 
scroll-topTop