Giấy phép xả khí thải

lE qUANG vU

Mầm xanh
Bài viết
11
Nơi ở
Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin chào AD và ACE, nhờ mọi người giúp đỡ mình về thủ tục xin giấy phép xả khí thải:

Theo NĐ 18/2015, NĐ 38/2015, các lò hơi có công suất trên 20 tấn hơi/giờ phải đăng ký xin phép xả khí thải. Tuy nhiên, Bộ TNMT chưa có Thông tư nào hướng dẫn cụ thể nên không biết có đơn vị nào thực hiện chưa?

Hiện tại, mình có nhà máy muốn thực hiện xin giấy phép này. ĐTM cấp Bộ đã được phê duyệt, trong ĐTM có hạng mục lò hơi luôn.

Xin mọi người hướng dẫn về thủ tục xin giấy phép xả khí thải:
1. Căn cứ pháp lý thực hiện
2. Biểu mẫu thực hiện
3. Có phải Tổng cục MT sẽ thụ lý?

Xin đa tạ mọi người !
 

manh11k

Mầm xanh
Bài viết
16
Website
ccep.com.vn
scroll-topTop