Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Giấy phép xả thải có hay không ?

Có nên tồn tại: giấy phép xả thải


  • Số thành viên bình chọn
    9

daibangxanh

Well-Known Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Giấy phép xả thải có hay không ? :pig:

Có: giúp nhà nước quản lý tốt về tình hình xả thải của doanh nghiệp
Không:
1. Hiện nay chỉ có giấy phép cho nước thải, còn khí thì sao ?
2. Có giấy phép chứng minh rằng hệ thống có thể xử lý đạt quy chuẩn, cộng với cơ quan chức năng: cảnh sát môi trường, thanh tra môi trường để kiếm soát doanh nghiệp. Vậy giấy phép này có dư ra không ?
3. Hiện nay giấy phép xả thải chưa được đồng bộ và phổ biến ở các doanh nghiệp khi so sánh với các giấy tờ khác như cam kết, đề án, giấy phép nghiệm thu,,....
4. Giấy phép này rất rắc rối: tốn tiền, thời gian, công sức và có thể gây ra tham nhũng .......không cần thiết.

:peep:Với sự phân tích còn hạn chế như vậy thì các bạn bổ sung và bàn luận nhé
 
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nên có giấy phép xả thải

Có giấy phép xả thải dễ biết được chủ nguồn thải và chủ nguồn tiếp nhận> dễ quản lý
> quy trách nhiệm: ví dụ như giấy phép xả thải về nước thải trong KCN: doanh nghiệp xả thải> Xử lý tập trung(KCN).
Có giấy phép xả thải cơ quan chuyên trách sẽ dễ kiểm tra và đối chiếu
Giấy phép xả thải là 1 hình thức chuyển giao việc xử lý từ chủ nguồn thải đến nơi tiếp nhận xử lý, thuận lợi cho các doanh nghiệp không có điều kiện trực tiếp xử lý.
Trong các KCN vì chưa có giấy phép xả thải khí nên nhiều vẫn đề bất cập nảy sinh.
Mọi người cho thêm ý kiến nhá!
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Giấy phép xả thải sẻ cung cấp cho chính quyèn địa phương biết nguồn gốc xả thải, chất lượng nước xả thải và nguồn tiếp nhận. quan trọng nhất vẫn là nguồn tiếp nhận. chính quyền sẽ dễ kiểm soat lưu vực hơn
giấy phép xa thải làm tốn thời gian và tiền bạc lắm đó
nói chung là khoản này khoản nọ nhiều quá
 
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình cũng đang làm giấy phép cho công ty mình đây, đúng là chậm như rùa ấy. đã 6 tháng rồi mà công văn tới lui hoài àh, Vì do tính chất công nghệ nên nước thải bên mình ngoài lượng nước cấp đầu vào còn thêm 1 lượng nước bốc hơi từ nguyên liệu vào thành ra lượng nước thải đầu ra cao gấp đôi nước đầu vào. Mình đang làm công văn giải trình việc này. Bạn nào đã làm giấy phép khai thác nước mặt và xả thải cùng trao đổi với nha.
Mình đang công tác trong cty đường.
 
Top