Giấy phép xả thải

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Giấy phép xả thải là một trong những giấy phép không thể thiếu của mọi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và sản xuất.

Các doanh nghiệp dường như chưa hiểu về loại giấy phép này, chính vì thế mình post những thông tin và nội dung để các bạn nào có nhu cầu thì tham khảo, mọi thắc mắc các bạn liên hệ tại đây.
 
Sửa lần cuối:

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi


Mục đích: Để quản lý việc xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi của các tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu bảo vệ chất lượng môi trường

Nơi nộp hồ sơ:


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ghi chú • Đối với cở sở xả hơn 1000 mét khối nước thải trong một ngày (ngày và đêm): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Đối với cở sở xả ít hơn 1000 mét khối nước thải trong một ngày (ngày và đêm): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời hạn: 5 năm

Hồ sơ gồm:


 1. Đơn xin cấp giấy phép
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 3. Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải;
 4. Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật)
 6. Báo cáo phân tích chất lượng nước thải
 7. Bản sao giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;
 8. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.
Trình tự thủ tục
 • Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi nộp hồ sơ tại Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh) dựa trên khối lượng nước thải nhiều hay ít hơn 1000 mét khối một ngày đêm.
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kề từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, sau đó cấp giấy phép (trường hợp không cấp phép, cơ quan đó phải thông báo lý do không cấp phép bằng văn bản).
Cơ quan thanh, kiểm tra:
Thanh tra chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Các văn bản luật liên quan

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001
Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

Thông tin bổ sung
 • Từ khi nhận được giấy phép, cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ trả phí xả nước thải theo khối lượng và thành phần nước thải
 • Có thể gia hạn giấy phép nhưng phải 3 tháng trước khi giấy phép cũ hết thời hạn
 • Giấy phép sẽ bị đình chỉ nếu tổ chức, cá nhân không nộp phí xả nước thải sau thời gian 1 năm
 • Giấy phép sẽ bị thu hồi nếu bị đình chỉ sử dụng giấy phép 2 lần
 

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường

Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ qui định việc thi hành Luật tài nguyên nước;
- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ qui định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
- Quyết định số 05/2003/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ban hành Qui định về cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất.
Thủ tục, hồ sơ
* Xin phép xả nước thải: Hồ sơ gồm 02 bộ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;
- Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải;
- Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước thì phải có báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
- Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật;
- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận.
(Thời hạn của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước không quá mười (10) năm).
* Xin gia hạn giấy phép xả nước thải: Hồ sơ gồm 02 bộ:
- Giấy phép đang còn hiệu lực ít nhất một (01) tháng;
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép;
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn;
- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép.
(Thời hạn gia hạn của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước không quá năm (05) năm).
* Xin thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải:
Hồ sơ gồm 02 bộ:
- Giấy phép đã được cấp;
- Đơn đề nghị thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;
- Bản báo cáo kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;
- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép;
- Đề án xả nước thải vào nguồn nướctrong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép.
Thời gian giải quyết
-
Cấp giấy phép mới: 30 ngày.
- Gia hạn, điều chỉnh nội dung: 20 ngày.
Lệ phí: Không thu.
 

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Văn bản mẩu về giấy phép xả thải tại TP.HCM

ABU0611.GIF
Quy trình cấp phép, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất; Khai thác nước mặt; Xả nước thải vào nguồn nước; Hành nghề khoan nước dưới đất
ABU0611.GIF
Quy trình cấp, gia hạn, trả lại, chuyển nhượng, tiếp tục thực hiện quyền khai thác, chế biến khoáng sản


ABU0611.GIF
Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất, khai thác nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước

ABU0611.GIF
Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải

ABU0611.GIF
Đề án xả nước thải vào nguồn nước Đối với cơ sở xả nước thải đề nghị cấp phép mới

ABU0611.GIF
Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Đối với cơ sở đang xả nước thải vào nguồn nhưng chưa có công trình xử lý nước thải và giấy phép xả thải

ABU0611.GIF
Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước(đã có công trình xử lý nước thải nhưng chưa có giấy phép) Đối với cơ sở xả nước thải đang hoạt động đã có công trình xử lý nước thải nhưng chưa có giấy phép

ABU0611.GIF
Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Đính kèm hướng dẫn kê khai

ABU0611.GIF
Đơn đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Đơn đề nghị

ABU0611.GIF
Báo cáo thực hiện các quy định trong giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
(Áp dụng đối với cơ sở xả nước thải yêu cầu gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước)

ABU0611.GIF
Đề án xả nước thải vào nguồn nước
(Đối với cơ sở xả nước thải yêu cầu điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải)

ABU0611.GIF
Đơn đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
(Gia hạn, thay đổi, điều chỉnh)
 
Sửa lần cuối:

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hoan hô bạn yeumoitruong, tiếc là ... trật lất. Phí thì thu lâu rồi bạn, vả lại hồ sơ, quy trình đổi nhiều bạn...
Nếu vậy thì anh post lên cho mọi người tham khảo đi
Anh làm ở Phòng tài nguyên nước nên mọi văn bản mới nhất anh đều nắm, có gì anh giúp đỡ mọi người nhé
Những phần em post lên là lấy từ các website của các sở tài nguyên
 

huong44

Cỏ 4 lá
Bài viết
63
Nơi ở
hà nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn cho mình hỏi một chút nhé. Nếu nước thải của KCN chỗ mình thải ra hệ thống kênh mương thủy lợi thì mình sẽ đăng ký xả thải ở Sơ Nông nghiệp và phát triển nông thông hay Sơ tài nguyên môi trường. (Đây chỉ là một mương tiêu thoát nước đồng ruộng và chảy thẳng ra sông thôi nên mình nghĩ là sẽ đăng kí ở Sở TNMT. Vậy có đúng không?)
 
D

dantruong79

Guest

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 không hề quy định:

4. Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Theo bạn thì vấn đề trên như thế nào?
:Happy: Tức là hệ thống xử lý nước thải đã có giấy phép nghiệm thu (theo quy định cũ)
Hoặc được xác nhận HTXLNT đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo cam kết, ĐTM, đề án (theo quy định mới) của chủ đầu tư
 
D

dantruong79

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn yeumoitruong2010 ơi,
Theo yêu cầu sau:

- Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước thì phải có báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;


Mình hiểu là trong quy định không hề có 1 câu chữ nào yêu cầu là HTXLNT phải được nghiệm thu. Theo bạn thì có 1 công văn hay hướng dẫn nào yêu cầu muốn cấp giấy phép xả thải thì HTXLNT phải được nghiệm thu ?
 

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn yeumoitruong2010 ơi,
Theo yêu cầu sau:

- Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước thì phải có báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;


Mình hiểu là trong quy định không hề có 1 câu chữ nào yêu cầu là HTXLNT phải được nghiệm thu. Theo bạn thì có 1 công văn hay hướng dẫn nào yêu cầu muốn cấp giấy phép xả thải thì HTXLNT phải được nghiệm thu ?
ở những phần trả lời phía trên thì mình giải thích cho bạn chữ màu đỏ. Ngoài ra chưa thấy văn bản nào làm xả thải phải bắt có giấy phép nghiệm thu.

Tuy nhiên:

 • Nếu 1 hệ thống đang vận hành mà chưa nghiệm thu thì ......bạn thử xin xả thải xem có đơn vị nào cấp ko nhé ( xin phân biệt giấy phép xả thải và đề án xả thải)
 • Tương lai có thể sẽ bỏ phần lấy mẫu khi xin phép xả thải, hoặc bỏ luôn giấy phép xả thải vì có rất nhiều mâu thuẫn trong nghiệm thu hệ thống và giấy phép xả thải :please: (đây là ý kiến riêng thôi nhé)
 

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cám ơn câu trả lời của bạn yeumoitruong2010. Mình muốn đưa vấn đề này ra để nếu bạn có kinh nghiệm, có biết văn bản nào quy định khi xin giấy phép xả phải phải nghiệm thu HTXLNT trước hay không thôi?
Mình tìm mà ko thấy, nhưng mà dù có hay không thì nghiệm thu thành công rùi mới xả thải là điều hiển nhiên hiện nay rùi.
Còn chưa có hệ thống xử lý nước thải thì ko dc cấp đề án xả thải nữa ? điều này mình cũng chưa rõ, ý các bạn thế nào :018:
 
scroll-topTop