Giấy phép xả thải

minhtrietng

Mầm xanh
Bài viết
7
Nơi ở
Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
cho mình hỏi hiện tại muốn làm giấy phép này.. thỳ dựa vào thông tư nào hướng dẫn vậy bợn....
bạn mở cái tab cơ sở pháp lý trong link mà mình gửi đó. nói chung đây là 1 hồ sơ khó. nó khó vì nhiều cơ quan quản lý. theo mình biết thì thụ lý chính vẫn là 1 cửa của sở TNMT nhưng phải phối hợp với sở GTVT, TT chống úng ngập,....tư vấn khi gặp những hồ sơ này đa số đẩy vào các đầu mối trong cơ quan quản lý chứ chả ai ôm làm từ đầu đến cuối.
 
scroll-topTop