Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

giấy tờ kèm theo khi nộp BCGSMT định kì

leda

Member
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khi nộp cuốn BCGSMT định kì lên phòng tài nguyên thì phải nộp kèm theo các giấy tờ nào vậy các anh chị? Luật, công văn, văn bản nào quy định phải có các giấy ờ đó kèm theo vậy ạ?
Các Giấy tờ đính kèm phụ lục báo cáo giám sát môi trường định kỳ (nếu có):
- Các văn bản pháp lý của cơ sở như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chứng nhận đầu tư), Giấy xác nhận bản Cam kết bảo vệ môi trường (bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường), Giấy phép xả thải (nếu có), giấy phép khai thác nước (nếu có), Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại...
- Các loại hợp đồng có hiệu lực như: hợp đồng đấu nối nước thải, hợp đồng thu gom rác thải (sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại),...
- Các loại bản vẽ: bản vẽ mặt bằng, thoát nước mưa và nước thải, vị trí giám sát môi trường,...
- Hóa đơn điện, nước, chứng từ chất thải nguy hại các tháng gần nhất.
- Kết quả đo đạc kiểm nghiệm môi trường.
 
Top