Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Giới hạn khi xác định độ màu ? Tại sao cần có xác định độ màu?

tpkmbm

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1.Giới hạn khi xác định độ màu là gì? Tại sao cần có bộ tiêu chuẩn để xác định độ màu?
2.Một số màu nước được phân tích có các giá trị pH như sau: 5.5, 3.0,
11.2, 8.5, 7.4, và 9.0. Có thể kết luận gì vế sự hiện diện độ kiềm
HCO3-, CO32-, OH- trong mỗi màu nước được phân tích?
3.Tính toán một cách tương đối chlorine dư dưới dạng HOCl và OCl- tại pH 6.8 và nhiệt độ 20oC?
4.Liệt kê 5 điều kiện cần thực hiện để có kết quả BOD đáng tin cậy?
5.Nêu 4 ứng dụng khác nhau trong việc xác định giá trị COD trong lĩnh vực công nghệ môi trường?
6.Ý nghĩa về mặt môi trường của việc phân tích sắt và mangan trong lĩnh vực nước cấp?

các pác giúp em nhé,search google mãi mà ko ra :21::21::21:
 

Snow_wolf

Active Member
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
2.Một số màu nước được phân tích có các giá trị pH như sau: 5.5, 3.0,
11.2, 8.5, 7.4, và 9.0. Có thể kết luận gì vế sự hiện diện độ kiềm
HCO3-, CO32-, OH- trong mỗi màu nước được phân tích?
Bạn xem trong cuốn Environmental chemistry, phần Alkalinity. Đọc vô chép ra là xong


3.Tính toán một cách tương đối chlorine dư dưới dạng HOCl và OCl- tại pH 6.8 và nhiệt độ 20oC?
Kiếm cuốn sách nào về xử lý nước thải mà phần khử trùng có cái giản đồ OCl, HOCl và pH mà tra bảng
 
Top