Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Giới thiệu khóa học HSE Basic theo OSHA Guidelines

Minh Grac

Administrator
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Giới thiệu khóa học HSE Basic
OSHA Guidelines


Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống trên hành tinh mà mỗi người cần có trách nhiệm đóng góp.Vì lẽ đó tại hầu hết các quốc gia trên thế giới đã đưa các vấn đề HSE vào luật để ràng buộc việc thực thi đến các tổ chức và cá nhân.

Occupational Health( H ),Safety( S ) and Environment( E ). HSE? EHS? SHE?

 • Tại Mỹ phổ biến nhất HSE hoặc HS&E. Gần đây Security (An ninh) ngày một quan trọng nên một số nơi có thêm chữ S tạo thành HSSE.
 • Ở châu Âu, phổ biến hơn là từ SHE. Từ này dễ nhớ hơn vì phát âm như ý nghĩa người phụ nữ.
 • Một số tổ chức sử dụng EHS nhưng cũng với ý nghĩa trên
Một số từ khóa có liên quan đến công việc này: an toàn vệ sinh viên, an toàn vệ sinh lao động, nhân viên HSE, nhân viên an toàn sức khỏe môi trường.


Tên khoá học: HSE Basic


NỘI DUNG ĐÀO TẠO MÔN HSE BASIC

Thời lượng 24 giờ = 8 BUỔI
Nội dung:
 • Modul 01: An toàn tại nơi làm việc, nhiệm vụ của trưởng phòng HSE, các qui tắc an toàn, hệ thống HSE
 • Modul 02: Thông tin an toàn có hiệu quả
 • Modul 03: Nhận biết mối nguy và kiểm soát
 • Modul 04: An toàn hỏa hoạn và sinh mạng
 • Modul 05: An toàn điện
 • Modul 06: An toàn dụng cụ cầm tay và dụng cụ điện
 • Modul 07: An toàn che chắn thiết bị
 • Modul 08: An toàn vận chuyển nguyên liệu
 • Modul 09: An toàn sử dụng bình khí nén
 • Modul 10: An toàn công trường xây dựng
 • Modul 11: An toàn xe cộ
 • Modul 12: An toàn và sức khỏe trong văn phòng
 • Modul 13: An toàn không gian hạn chế
 • Modul 14: Kiểm tra an toàn, Động viên, Điều tra tai nạn, lập tài liệu an toàn môi trường trong nhà máy.
 • Modul 15: Vật liệu nguy hiểm
 • Modul 16: Kiểm soát chất thải trong nhà máy: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại.
 • Modul 17: Sức khỏe nơi làm việc: môi trường làm việc, bệnh nghề nghiệp, các yêu cầu pháp luật, nâng cao sức khỏe nơi làm việc, kế hoạch quản lý môi trường làm việc.
 • Các kỹ năng của kỹ sư an toàn sức khỏe và môi trường
 • Văn hóa an toàn môi trường trong doanh nghiệp
 • Bài tập nhận diện mối nguy, biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa.
 • Văn bản pháp luật về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
 • Lớp nâng cao: nhận diện và đánh giá mối nguy, biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa đối với từng ngành nghề cụ thể. Nâng cao văn hóa an toàn và môi trường trong doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và làm việc an toàn môi trường. (gồm 2 ngày bao gồm bài giảng và bài tập thực tế)Sự khác biệt


 • Không khí thân thiện.
 • Giảng viên kinh nghiệm và đầy tâm huyết.
 • Bài giảng phong phú
 • Nhiều bài tập hỗ trợ nâng cao kiến thức
 • Hỗ trợ lâu dài qua email và diễn đàn YMT về HSE

Kết quả đạt được sau khóa học


 • Nắm vững các yêu cầu cơ bản của HSE, OHS.
 • Nhận diện mối nguy, kiểm soát rủi ro và quản lý các mối nguy
 • Có thể áp dụng thực tế tại các doanh nghiệp công nghiệp.
 • Học viên được chứng nhận bởi Greco (xem thêm thông tin về Greco tại www.greco.vn)
 
Top