Giới thiệu về CLB Yêu Môi Trường

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Giới thiệu về CLB Yêu Môi Trường

Download file powerpoint giới thiệu về Câu Lạc Bộ Yêu Môi Trường:
http://dulieu.yeumoitruong.com/club/CLByeumoitruong.pps
Link dự phòng:
http://www.mediafire.com/?dtn67gdikvj49ad

Phim 1 về CLB YMT
Trích điều lệ của CLB Yêu Môi Trường:

Điều 2: Vị trí – Chức Năng
- Câu lạc bộ Yêu môi trường tập hợp những tình nguyện viên năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và yêu môi trường bảo vệ môi trường.
- Câu lạc bộ là sân chơi, nơi học tập, giao lưu, kết nối những hoài bão của cá nhân với lý tưởng chung bảo vệ môi trường.
- Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Điều 3: Nhiệm vụ của Câu Lạc Bộ
- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng.
- Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường
- Nghiên cứu, phát triển và áp dụng khoa học môi trường vào công tác tình nguyện môi trường
.

Điều 4: Nguyên tắc hoạt động Câu Lạc Bộ
- Câu lạc bộ Yêu môi trường tổ chức và hoạt động theo luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Ban Chủ Nhiệm điều hành hoạt động trên nguyên tắc dân chủ - khi quyết định vấn đề quan trọng phải tổ chức lấy ý kiến của thành viên trong CLB và quyết định theo đa số, trừ những việc thuộc thẩm quyền riêng của Chủ Nhiệm;
- Mọi hoạt động của CLB dựa trên nguyên tắc phi lợi nhuận, nhân đạo và nhân văn.
- Câu lạc bộ Yêu môi trường hoạt động theo định hướng đã đề ra và có sự phối hợp với đơn vị chủ quản (nếu có). Quyền lợi cá nhân gắn liền với quyền lợi tập thể và mục đích của tập thể luôn đặt trên lợi ích cá nhân.
- Hoạt động của các thành viên mang tính chất tự nguyện.
Phim 2 về CLB YMT
 
Sửa lần cuối:

voikonkl

Mầm xanh
Bài viết
19
Nơi ở
Thành phố Hồ Chí Minh

MrBo

Cây công nghiệp
Bài viết
124
Nơi ở
TPHCM
scroll-topTop