Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 14001 Giới thiệu về ISO 14000

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ISO 14000 là gì?
* Bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường dựa trên:
o Các thông lệ quản lý tốt được thừa nhận về quản lý môi trường trên phạm vi quốc tế,
o Các thành tựu của khoa học quản lý.
* Được ban hành bởi tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế - ISO – là tổ chức tập hợp của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia,
* Có thể áp dụng cho mọi loại hình Doanh nghiệp, mọi lĩnh vực, mọi quy mô.

Ai cần ISO 14000?

* Các Doanh nghiệp muốn:
o Tự khẳng định sự tuân thủ của mình với các chính sách về môi trường,
o Khẳng định sự tuân thủ này với các bên quan tâm khác,
o Được chứng nhận bởi bên thứ ba cho hệ thống quản lý môi trường của mình.
http://www.pnq.com.vn/VN/ISO14_VN/iso14 intro_vn.html
 
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tại sao chọn ISO 14000?

Tại sao chọn ISO 14000?
* Áp lực từ thị trường:
o Khách hàng của Doanh nghiệp yêu cầu,
o Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường yêu cầu,
o Cộng đồng dân cư xung quanh,
o Cải thiện hiệu quả kinh tế của hoạt động môi trường để tạo và duy trì lợi thế cạnh tranh,
o Xu thế hội nhập quốc tế.
* Áp lực từ chủ sở hữu, cổ đông:
o Muốn đảm bảo đầu tư của họ được duy trì “sạch” về môi trường,
o Cải thiện hành ảnh của Doanh nghiệp đối với khách hàng và các bên quan tâm.
* Áp lực từ nhân viên:
o Có được môi trường làm việc an toàn,
o Đảm bảo tương lai sức khoẻ và gia đình.
http://www.pnq.com.vn/VN/ISO14_VN/iso14 why_vn.html
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Lợi ích từ ISO 14000:

Lợi ích từ ISO 14000:
* Về mặt thị trường:
o Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp với khách hàng,
o Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường,
o Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường và cộng đồng xung quanh.
* Về mặt kinh tế:
o Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào,
o Giảm thiểu mức sử dụng năng lượng,
o Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ,
o Giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý,
o Tái sử dụng các nguồn lực/tài nguyên,
o Tránh các khoản tiền phạt về vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường,
o Giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường,
o Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn nhờ sức khoẻ được đảm bảo trong môi trường làm việc an toàn,
o Giảm thiểu các chi phí về phúc lợi nhân viên liên quan đến các bệnh nghề nghiệp,
o Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro và hoặc tai nạn xảy ra.
* Về mặt quản lý rủi ro:
o Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra,
o Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm,
o Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường.
* Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận:
o Được sự đảm bảo của bên thứ ba,
o Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại,
o Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.
http://www.pnq.com.vn/VN/ISO14_VN/iso14 bene_vn.html
 
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ISO 14000 là gì?
* Bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường dựa trên:
o Các thông lệ quản lý tốt được thừa nhận về quản lý môi trường trên phạm vi quốc tế,
o Các thành tựu của khoa học quản lý.
* Được ban hành bởi tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế - ISO – là tổ chức tập hợp của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia,
* Có thể áp dụng cho mọi loại hình Doanh nghiệp, mọi lĩnh vực, mọi quy mô.

Ai cần ISO 14000?

* Các Doanh nghiệp muốn:
o Tự khẳng định sự tuân thủ của mình với các chính sách về môi trường,
o Khẳng định sự tuân thủ này với các bên quan tâm khác,
o Được chứng nhận bởi bên thứ ba cho hệ thống quản lý môi trường của mình.
http://www.pnq.com.vn/VN/ISO14_VN/iso14 intro_vn.html
ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn quản lý môi trường với hơn 20 tiêu chuẩn. Trong đó ISO 14001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường, tập trung vào kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu các tác hại ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình sản xuất, hoạt động. Từ năm 1996 đến 15-11-2004 thế giới áp dụng phiên bản mang số hiệu ISO 14001:1996.
 
#7

daibangxanh

Well-Known Member
#8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình có cả bộ tiêu chuẩn ISO14000 đây nè. Nhưng tài liệu dạng phần mềm thì chỉ có mỗi ISO14001:2004 bản tiếng Anh thui. Nhưng mình không biết cách upload thế nào. Ban quản trị giúp mình chia sẻ cho mọi người nha
bạn úp lên megaupload.com đi. hoặc uploadingit.com đơn giản giống y như download vậy mà:bicycle:
 
#10
Top