Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Tư vấn Giúp đỡ DTM

TVMT18

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
E mới đi làm về tư vấn môi trường và đang học làm DTM, E đang tìm hiểu 1 số thông tin về bụi và khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.
E đang cần 1 số tài liệu về các cách tính tải lượng thải, tính Nồng độ thải từ các máy móc thi công và phương tiện vận chuyển sử dụng dầu DO để so sánh với TCQC. Các AC nào biết giúp e với ạ!
 
Top