GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP

trunghiep

Mầm xanh
Bài viết
12
Nơi ở
TP.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị và các bạn có thể giúp đỡ giải giúp bài tập này nhé
Một kỹ thuật viên thực hiện lấy mẫu SO2 trong bầu không khí ô nhiễm tại khu vực sản xuất. Thời gian lấy mẫu là 60 phút, tốc độ thu mẫu v = 1,5l/phút, thể tích dung dịch hấp thu mẫu là 50ml. Kỹ thuật viên thực hiện đo đạc mẫu trong phòng thí nghiệm ở điều kiện 25oC, 1atm; đo được hàm lượng SO2 là 2µg/ml. Hãy xác định nồng độ SO2 tại khu vực sản xuất, biết nhiệt độ và áp suất tại khu vực sản xuất là 30oC, 1atm.
 
scroll-topTop