Ứng dụng Gom Rác GRAC

giúp đỡ về bể trộn có tấm chắn khoan lỗ???

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
TÌNh hình là em làm cái bể này, tính toán theo sách Nguyễn Ngọc Dung thì ko thấy đề cập đến chiều dài của bể, còn theo sách Trịnh Xuân Lai có đề cập chiều dài nhưng biết thể tích, giờ em tính được chiều rộng, cao rồi, vậy phải làm thế nào để tính chiều dài bể trộn này vậy mấy anh chị?
mong sớm được giúp đỡ, em gần nộp đồ án rồi :30::30::30:
 
Top