giúp đỡ về bể trộn có tấm chắn khoan lỗ???

nguyenhoaiduy

Mầm xanh
Bài viết
18
Nơi ở
quận 5, thành phố hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TÌNh hình là em làm cái bể này, tính toán theo sách Nguyễn Ngọc Dung thì ko thấy đề cập đến chiều dài của bể, còn theo sách Trịnh Xuân Lai có đề cập chiều dài nhưng biết thể tích, giờ em tính được chiều rộng, cao rồi, vậy phải làm thế nào để tính chiều dài bể trộn này vậy mấy anh chị?
mong sớm được giúp đỡ, em gần nộp đồ án rồi :30::30::30:
 
scroll-topTop