giúp e thiết kế BCL

Dan_Toc_Nung

Cỏ 3 lá
Bài viết
53
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
e đang cần làm bài tiểu luận....
thiết kế bãi chôn lấp nhỏ thui.... khoảng 10 tấn/ ngày, thì? phải làm nhưng cái gì nhiều nhỉ
vẽ cho e cái sơ đồ tổng thể về khu chôn lấp nhé ( như là ô chôn lấp, khu điều hành, khu công nhân ở, khu xử lý nước rác v.v... ) em hôk biết vẽ thế nào, e cần nhất là cái này
 
scroll-topTop