Giúp e với , Cái đề tài tốt nghiệp !!!

haejun2040

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Thái Nguyên
Website
onlyjun.no1.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em đang làm đề tài thực tập tốt nghiệp về mảng kí quỹ môi trường . Tên đề tài là : "Xây dựng phương án cải tạo, phục hồi sau khai thác mỏ đá vôi Đồng Chuỗng Xã Quang Sơn, Đồng Hỷ,Thái Nguyên ".
Các anh chị có thể cho em biết hướng làm như thế nào sao cho nó không giống một cái dự án không ạ .
Và nếu có hướng dẫn cụ thể thì càng tốt . Bao gồm những gì cần phải làm trong bài báo cáo đó .
Xin cảm ơn !

Yahoo : o0o_kimjun_o0o
 

haejun2040

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Thái Nguyên
Website
onlyjun.no1.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em làm cái cấu trúc đề tài như thế này không biết đã ổn chưa ạ. Mong anh( chị) cho ý kiến .Em cảm ơn


Tên đề tài : “Xây dựng phương án cải tạo phục hồi sau khai thác mỏ đá vôi Đồng Chuỗng Xã Quang Sơn Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên”
Mục Lục
Phần 1
Mở Đầu
1.1 Đặt Vấn đề
1.2 Mục tiêu, mục đích
1.3 Yêu cầu
1.4 Ý nghĩa
Phần 2
Tổng Quan Tài liệu
2.1 Khái quát tình hình khai thác mỏ đá vôi ở Việt Nam
2.2 Khái quát tình hình khai thác mỏ đá vôi ở Thái Nguyên
2.2 Cơ sở khoa học của đề tài
2.3 Cơ sở pháp lý
Phần 3
Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu
3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.3.1 Đối tượng nghiên cứu
3.3.2 Phạm vi nghiên cứu
3.3.3 Địa điểm nghiên cứu
3.3.4 Địa điểm thực tập
3.3.5 Nội dung và các chỉ tiêu theo dõi.
3.3.6 Phương pháp nghiên cứu.
PHẦN 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Những vấn đề chung về tác động moio trường của các dự án khai thác đá vôi.
4.2 Sơ lược quá trình hoạt động, hiện trạng khai thác
-Lịch sử thăm dò, khai thác.
4.3 Khái quát về khu vực khai thác
4.3.1 Đặc điểm tự nhiên
+Đặc điểm địa hình, địa mạo,
+ Đặc điểm tài nguyên sinh học.
+Đặc điểm khí hậu
…………..
4.3.2 Đặc điểm về kinh tế, xã hội.
+ Kinh tế
+Xã hội
+Cơ sở hạ tầng
………………
4.3.3 Phương pháp khai thác.
4.3.4 Hiện trạng khai thác
4.4 Tác động đến môi trường
+ Đất
+Nước
+Không khí
+Bãi thải
+Tài nguyên sinh học
4.5 Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác
+ Các biện pháp
+An toàn lao động
+Phòng chống và xử lý sự cố
…………………………..
4.6 Tác động đến Kinh tế-Xã hội
- Tác động tích cực
- Tác động tiêu cực
4.7 Xây dựng phương án cải tạo, phục hồi
4.7.1 Căn cứ lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi mỏ đá vôi Đồng Chuỗng, Quang Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên.
+ Căn cứ kĩ thuật
+ Căn cứ kinh tế
+ Căn cứ pháp luật
4.7.2 Nội dung và chi phí thực hiện
+ San lấp
+Tháo dỡ công trình.
+ Trồng cây
+Các thiết bị sử dụng
+Tiến độ và thời gian hoàn thành
+Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình phục hồi.
+Chi phí từng hạng mục cải tạo môi trường
4.8 Tổ chức quản lý và giám sát
+ Chương trình quản lý
+Chương trình giám sát
+ Chi phí cho quản lý và giám sát môi trường
Phần 5
Kết luận
Phần 6
Tài liệu tham khảo
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop