Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Giúp e với!!Cần tài liệu xử lý nước thải xưởng in Offset

Snow_wolf

Active Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình đang chuẩn bị thiết kế HTXLNT loại nhỏ cho một xưởng in Offset, nhưng chưa biết biết thành phần loại nước thải này như thế nào , anh chị (bạn) có kinh nghiệm chỉ bảo giúp ...xin cảm ơn nhiều nhiều ^^.:welcome:
Phân tích thử một mẫu nước đi bạn.
Bạn hỏi thử chủ đầu tư xem người ta dùng mực in gì (gốc nước hay gốc dầu)? Xem thử xem họ có hay rửa bản in hay không?
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Phân tích thử một mẫu nước đi bạn.
Bạn hỏi thử chủ đầu tư xem người ta dùng mực in gì (gốc nước hay gốc dầu)? Xem thử xem họ có hay rửa bản in hay không?
Mình làm qua 3 nhà máy in rồi, có dữ liệu, để tối muộn coi lại, quên rồi, rồi add lên vậy. mà quên mất cách gắn att trên diễn đàn rồi.Phiền ai đó hướng dẫn lại cái
 
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình đang chuẩn bị thiết kế HTXLNT loại nhỏ cho một xưởng in Offset, nhưng chưa biết biết thành phần loại nước thải này như thế nào , anh chị (bạn) có kinh nghiệm chỉ bảo giúp ...xin cảm ơn nhiều nhiều ^^.:welcome:
KÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu n­íc th¶i nhµ m¸y in bao b×

TT Chi tieu Don vi M3 M2 M1 TCVN 5945-2005
1 pH - 7,2 7,2 7,4 5,5 đến 9
2 BOD5 mg/l 72 9 126 50
3 COD mg/l 114 13 197 80
4 Màu Pt - Co 312 379 518 50
5 SS 24 32 50 100
6 Cu 0,1 0,5 1 2
7 Fe tæng 0,66 1 1,5 5
8 F- 0,46 0,5 0,66 10
9 S2- 0,043 0,06 0,1 0,5
10 NH3(N) 19,8 22 25 10
11 Tægn N 9,8 15 21 30
12 Tæng P 4,935 3,55 5,12 6
13 Dầu mì kho¸ng 20,23 3,65 - 5
14 Phèt pho h÷u c¬ 0,62 0,31 1 -
15 Phèt pho tæng sè 1,15 0,92 1,75 6
16 Tetracloetylene 0,0157 0,0010 - -
17 Coliform 4,6x105 11x105 9x104 5000 (5x103)
Chịu khó dịch nhé, chuyển font lâu quá
 
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình làm qua 3 nhà máy in rồi, có dữ liệu, để tối muộn coi lại, quên rồi, rồi add lên vậy. mà quên mất cách gắn att trên diễn đàn rồi.Phiền ai đó hướng dẫn lại cái
ek! đàn em cũng hông biết Add , anh có thể gởi qua mail cho em được hông : donghungdes@yahoo.com.vn...cúm ơn anh nhiều nhiều ..^^
 
#7
#8
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Snow_wolf

Active Member
#9

Snow_wolf

Active Member
#10
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
KÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu n­íc th¶i nhµ m¸y in bao b×

TT Chi tieu Don vi M3 M2 M1 TCVN 5945-2005
1 pH - 7,2 7,2 7,4 5,5 đến 9
2 BOD5 mg/l 72 9 126 50
3 COD mg/l 114 13 197 80
4 Màu Pt - Co 312 379 518 50
5 SS 24 32 50 100
6 Cu 0,1 0,5 1 2
7 Fe tæng 0,66 1 1,5 5
8 F- 0,46 0,5 0,66 10
9 S2- 0,043 0,06 0,1 0,5
10 NH3(N) 19,8 22 25 10
11 Tægn N 9,8 15 21 30
12 Tæng P 4,935 3,55 5,12 6
13 Dầu mì kho¸ng 20,23 3,65 - 5
14 Phèt pho h÷u c¬ 0,62 0,31 1 -
15 Phèt pho tæng sè 1,15 0,92 1,75 6
16 Tetracloetylene 0,0157 0,0010 - -
17 Coliform 4,6x105 11x105 9x104 5000 (5x103)
Chịu khó dịch nhé, chuyển font lâu quá
Bác vietnamchemtech có thể phân biệt dùm đàn em khác nhau giữa nước thải mực in offset và nước thải mực in flexo không?
Em thấy nước thải thì tương đương với nhau đó. Mà thấy bản phân tích của anh thấy kết quả phân tích thấp quá. Em nghĩ có thể do vấn đề quản lý trong vấn đề rửa bản sẽ quyết định lớn.
Em đã làm qua có đơn vị in flexo mà chỉ tiêu phân tích sơ sơ thôi nhé (COD 2000, BOD 300, màu 20000....)

Mà bản kết quả này là có trộn với nước thải sinh hoạt rồi (coliform quá cao), dùng để thiết kế hệ thống riêng đâu còn chính xác.
 
Top