Giúp e

DinHel

Mầm xanh
Bài viết
13
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
A chị nào giải giúp e 2 bài tập này với :
Câu 1: Cho một thiết bị có khả năng chưng cất từ 1-10m3. Nước thải mang đi chưng cất có đặc tính như sau: thể tích = 10m3; khối lượng chất A có trong nước thải = 80kg; nồng độ bão hòa của chất A trong nước = 50g/L.
Cho hiệu suất khi chưng cất: 100%A, 20%nước. Hiệu suất ngưng tụ: 100%
Giả sử thể tích nước thải không đổi khi chất A tan trong nước và hiệu suất thiết bị chưng cất không thay đổi trong các lần chưng cất.
a) Tính khối lượng riêng của nước thải ban đầu?
b) Tính nồng độ nước thải sau khi chưng cất lần 1?
c) Tính khối lượng chất A và thể tích dung dịch bão hòa thu được sau khi mang lượng nước thải thu được ở lần 1 chưng cất lần 2?
Câu 2: Cho 2 chất thải nguy hại có thành phần như sau:
- CTNH 1(tro): khối lượng 1,5 tấn chứa 210kg Crôm và 32kg thủy ngân
- CTNH 2(cát nhiễm sơn): khối lượng 1 tấn chứa 115kg chì và 3kg thủy ngân.
2 CTNH trên được trộn với nhau và mang đi đóng rắn bằng ximăng. Nồng độ % khối lượng Crôm trong ximăng là 0,3%.
a) Tính khối lượng ximăng cần sử dụng để nồng độ Crôm trong khối chất thải sau đóng rắn là 3%.
b) Tính nồng độ % của chì và thủy ngân trong khối CTNH sau khi đóng rắn.
Nguồn: http://diendanmoitruong.com/threads/giup-giai-bai-tap-chat-thai-nguy-hai.8137/
E xin cảm ơn !
 
scroll-topTop