Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải Giúp em chọn tuổi bùn và nồng độ bùn trong aeroten!

  • Thread starter LangNguyet
  • Ngày gửi
L

LangNguyet

Guest
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Em đang thiết kế bể aeroten xáo trôn hoàn toàn xử lý nước thải bệnh viện với thông số đầu vào của aeroten là:
BOD5=428.64mg/l
SS=81.168mg/l
Và thông số đầu ra phải đạt:
BOD5 hòa tan=10,6mg/l (BOD5 tổng=20mg/l)
ss=15mg/l

Trong Trịnh Xuân Lai có bảng thông số thiết kế aeroten xáo trôn hoàn toàn như sau:
Thời gian lưu bùn:0.75-15 ngày
Nồng độ bùn X=800-4000mg/l
Thời gian lưu nước: 3-5h (thầy nói ổn định nhất là 6h)

Vấn đề của em là ở chỗ,đa số tài liệu đều chọn thời gian lưu bùn là 10ngày.Có tài liệu cũng nói khí hậu Việt Nam là nên chọn 10ngày trở lên.Nhưng khi em chọn tuổi bùn 10 ngày,X=3000mg/l và tính V bể theo tuổi bùn thì V=522.55m3. Dẫn đến thời gian lưu nước đến 12.5h(trong khi thông số chỉ từ 3-5h) :30:
Còn khi tăng X lên max =4000mg/l --> thời gian lưu nước là 9.4h
Nếu em giảm tuổi bùn là 5ngày,X=3000 ( vậy thì thấp quá trong khi nồng độ BOD5 cao) --> thời gian lưu nước cũng chỉ 8.7h.
Em không biết phải chọn sao thì mới đạt được các thông số thỏa yêu cầu! :30:
Xin mọi người chỉ giúp dùm em!
 

Snow_wolf

Active Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Em đang thiết kế bể aeroten xáo trôn hoàn toàn xử lý nước thải bệnh viện với thông số đầu vào của aeroten là:
BOD5=428.64mg/l
SS=81.168mg/l
Và thông số đầu ra phải đạt:
BOD5 hòa tan=10,6mg/l (BOD5 tổng=20mg/l)
ss=15mg/l

Trong Trịnh Xuân Lai có bảng thông số thiết kế aeroten xáo trôn hoàn toàn như sau:
Thời gian lưu bùn:0.75-15 ngày
Nồng độ bùn X=800-4000mg/l
Thời gian lưu nước: 3-5h (thầy nói ổn định nhất là 6h)

Vấn đề của em là ở chỗ,đa số tài liệu đều chọn thời gian lưu bùn là 10ngày.Có tài liệu cũng nói khí hậu Việt Nam là nên chọn 10ngày trở lên.Nhưng khi em chọn tuổi bùn 10 ngày,X=3000mg/l và tính V bể theo tuổi bùn thì V=522.55m3. Dẫn đến thời gian lưu nước đến 12.5h(trong khi thông số chỉ từ 3-5h) :30:
Còn khi tăng X lên max =4000mg/l --> thời gian lưu nước là 9.4h
Nếu em giảm tuổi bùn là 5ngày,X=3000 ( vậy thì thấp quá trong khi nồng độ BOD5 cao) --> thời gian lưu nước cũng chỉ 8.7h.
Em không biết phải chọn sao thì mới đạt được các thông số thỏa yêu cầu! :30:
Xin mọi người chỉ giúp dùm em!
Câu hỏi này rất hay :50:
Mình chỉ góp ý một số điểm như sau:

- Thông số thời gian lưu nước không nhất thiết phải là 3 - 5 h
- Cơ bản là Bạn muốn chọn X và thời gian lưu bùn bao nhiêu cũng được nhưng mà phải thích hợp với Hệ thống bùn hoạt tính (ở đây mình không hàm ý là Aerotank). Chọn được thì phải vận hành ra đúng thông số tính toán. Nếu không vận hành ra được thì coi như sai <== khó là ở đây.
- Tuổi bùn và nồng độ X quyết định đến vận hành của hệ thống (chất lượng nước, sự cố, ...) nên việc chọn nó cũng phải tính đến việc linh động trong vận hành.
- Tuổi bùn cũng quyết định loại xử lý của bạn: khử BOD, Nitrat hóa, ...
 
L

LangNguyet

Guest
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hix...Em đang làm luận văn mà thầy hướng dẫn bận,em không gặp được thầy nên không biết sao lun!Bây giờ ngồi mò cả buổi cũng không tìm được cái nào tạm ổn!Trong Lâm Minh Triết cũng có 1 ví dụ ra thời gian lưu nước 15,6h .Em chỉ sợ lúc ra bảo vệ trước hội đồng mấy thầy hỏi thời gian lưu nước lớn quá, không giống thông số đặc trưng như Trịnh Xuân Lai. Hôm bữa tính với thời gian lưu bùn 5h ,ra được cái thời gian lưu nước 8,748h. Mừng quá ,vẽ cad xong thì mới thấy run,có thấy ai chọn 5 ngày đâu,ví dụ nào về aeroten cũng chọn 10 ngày hết! :swimming:
 
R

racenteccenter

Guest
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hì tội nghiệp em tôi ghê! Theo lý thuyết tính toán là thể em ạ nhưng khi thiết kế thực tế thì các công trình luôn khác. Nồng độ bùn cao > thời gian lưu lớn > tốn chi phí vận hành nhưng hiệu quả cao, ổn định và ngược lại.
 

hoahiep

Active Member
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nồng độ bùn cao chưa hẳn đã tốt, các thông số luôn nằm trong khoảng (ko bao h có sách viết ra điểm chính xác, viết ra là mới ra trường cũng = như vài năm kinh nghiệm).
Theo sách Trịnh Xuân Lai, bạn có thể tính chính xác tốc độ sử dụng cơ chất, tốc độ phân hủy nội bào nhưng phải vận hành rồi theo dõi từng khoảng thời gian. Như vậy thì tính toán chỉ là 1 phần, vận hành sau đó theo tốc độ phát triển hay phân hủy của vi sinh mới là chính xác, nói cách khác là a->b , biết trước b sẽ có a chinh xác hơn. ko bít như dzay có đúng ko:embarrassing:
 
Top