Giúp em xử lý nước thải chăn nuôi heo với

nmtri_7mt

Cỏ 3 lá
Bài viết
45
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
thứ 1: k đảm bảo dc hiệu quả xlý.
thứ 2: khi trồng thủy sinh (bèo tây, lục bình...) k đảm bảo dc thời gian thu hoạch. nếu k thu hoạch kịp thời thì khi các hủy sinh này phân hủy sẽ tăng COD lên rất nhiều.
thứ 3: nếu bạn k quy hoạch tốt, nước thải này sẽ có nguy cơ xâm nhập vào nước ngầm.
thứ tư: sở KHCN còn chưa dám áp dụng loại hình này vào xử lý nữa huống chi...
hiii, đó là ý kiến của mình thôi nhe!
 

ngotheanh

Cỏ 3 lá
Bài viết
46
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.tees.com.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tất nhiên ý kiến của mình là chỉ áp dụng cho trang trại chăn nuôi nhỏ, không áp dụng cho các đồ án, nghiên cứu khoa học dc. tất nhiên là nếu xét về mặt môi trường thì làm theo phương pháp của mình sẽ không đạt được mọi chỉ tiêu của môi trường, nhưng bạn cũng biết rồi đó, một trang trại chăn nuôi như thế này, để mà xây dựng một hệ thống xử lý quy củ thì số tiền đầu tư sẽ là không nhỏ, và những người chủ trang trại lại là những người nông dân, họ không bao giờ bỏ ra một số tiền lớn như vậy để đầu tư được. Thứ hai, nguồn nước thải là chăn nuôi, và như thế các chất ô nhiễm chủ yếu là chất hữu cơ, mà xung quan trang trại là các cánh đồng, nên chỉ cần giảm một lượng lớn BOD, COD, SS, mùi (khi qua hoá lý), nếu cần thiết thì thêm một quá trình khử trùng nữa, rồi sẽ ra ngoài cánh đồng, thì mình nghĩ là sẽ ổn thôi. Ở các làng quê, nơi các trang trại thì vấn đề môi trường nếu không quá ô nhiễm, thì hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Đó là ý kiến của mình, mong các bác chém nhẹ tay thôi nhé!
 
scroll-topTop