GIÚP GIẢI BÀI TẬP

trunghiep

Mầm xanh
Bài viết
12
Nơi ở
TP.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cho dòng khí chứa chất ô nhiễm HCl có lưu lượng thải 63200 m3/h và tải lượng thải 7,2 kg/h. Dòng khí được thải qua ống khói cao 20m, đường kính D = 1,2m.
a) Xác định mức độ ô nhiễm tại vị trí cách ống khói 1000m về cuối hướng gió. Cho A = 240, chênh lệch nhiệt độ dòng khí và môi trường Δt = 500C.
b) Xác định chiều cao ống khói để nguồn không gây ô nhiễm môi trường
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
scroll-topTop