giúp mình tìm tính chất của than hoạt tính với!!!!

pahn

Mầm xanh
Bài viết
14
Nơi ở
TP. HCM

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
em đang xử lí no2 bằng silicagen (nguồn thải là từ nhà máy nhiệt điện) nhưng mình chưa chọn được các thông số của silicagen như: khối lượng riêng xốp, đường kính của hạt silicagen, độ xốp lớp hấp phụ. em chưa xác định được chính xác, có anh chị nào giúp em với!!!1:30::30:
Google with "MSDS actived carbon ", Material Safety Data Sheet (MSDS)
Good luck to You
 
scroll-topTop