giúp mình trả lời những câu hỏi về xử lý nước cấp, help me!

cadilac

Mầm 2 lá
Bài viết
44
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
khái niệm lọc nhanh trọng lực hay và hấp dẫn quá, vì lọc trọng lực trước h luôn bị coi là chậm so với lọc có áp lực, còn cao trình công nghệ rất quan trọng trong việc thể hiện cao độ mực nước, cao độ của công trình nhiều người 4-5 năm kinh nghiệm nhưng bỏ qua việc tính toán thủy lực khi thiết kế dễ dẫn đến cao trình ko hợp lý, nước ra vào các đơn nguyên ko đồng đều rất phản khoa học và mang lại nhiều phiền phức.
Còn về ý nghĩa hoa gió thì cũng rất hay vì mình ko biết, mình chỉ biết ý nghĩa của hoa nước với sản phẩm keo tụ HN....gì gì đó dùng cho công đoạn hóa lý. Và ý nghĩa của gió cưỡng bức xúc tác với dòng nước để đuổi CO2, khử sắt và nâng pH cho nước.
 
scroll-topTop