giúp mình về quản lý chất thải rắn sinh hoạt

tin1108v

Mầm xanh
Bài viết
6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tình hình là mình đang viết đề tài tốt nghiệp về quản lý và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Có bạn nào có tài liệu về điều kiện tự nhiên (vị trí,địa lý,cơ sở hạ tầng....),và tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt của thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương không..giúp mình với...
Nếu không có thì cho mình hỏi mình sẽ đi xin tài liệu đó ở cơ quan nào...?
Mấy bạn có luận văn về đề tài quản lý và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thì share cho mình tham khảo với
Xin chân thành cảm ơn
 
scroll-topTop