giúp mình với các bạn ơi

gianggialai

Mầm xanh
Bài viết
5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
giúp mình cách tính tháp hấp thụ trong nhà máy điện với.

cô giáo cho mình làm đồ án nhưng minh không sao kiếm ra được tài liệu để làm,cô cho mình tính thể tích tháp hấp thụ trong nhà máy điện và có nồng độ so2 là 250 mg/l.cô chỉ cho mỗi zậy mình không sao làm nổi,mong các anh chị,bạn,giúp mình với,mình rất cảm ơn.
 
scroll-topTop