Giúp mình với đề tài nước cấp cho ngành duoc phẩm

conheodat

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi...Thực ra nước cấp cho sản xuất dược phẩm là nước siêu tinh khiết thôi, yêu cầu mức độ tinh khiết của nó khắc khe hơn 2 chút. Do đó, từ dâu chuyền xử lý nước tinh khiết (diễn đàn có bàn luận nhiều rồi), thay vì một cấp lọc RO, thì bạn lọc 2 stage.
bạn có thể tham khảo trên trang này
http://www.loc-nuoc.com/he-thong-xu...t/10-xu-ly-nuoc-tinh-khiet-cho-duoc-pham.html
 

ngocthienhoang

Mầm xanh
Bài viết
6
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nước cấp cho sản xuất dược phẩm đòi hỏi chất lượng rất cao, độ dẫn điện có thể dưới 5 microS/cm, cao hơn so với nước tinh khiết (các sản phẩm nước uống tinh khiết thông dụng trên thị trường). Về cơ bản, gần đạt chất lượng cao như nước DI.
Sơ đồ công nghệ nhiều công ty lắp các dây truyền lọc đang sử dụng trên thị trường là: Lọc cát - Lọc than hoạt tính - Làm mềm - Vi lọc - Lọc RO - Lọc trao đổi ion (nước qua 2 cột cation và anion). Thiết kế trao đổi ion theo kiểu mixbed phức tạp hơn nên không làm nhiều. Còn EDI mình mới thấy nhập thiết bị của nước ngoài. Không biết ở Việt Nam có bác nào chế tạo được thiết bị này chưa. Về bản chất quá trình EDI chắc không khó hiểu, nhưng để ra được sản phẩm áp dụng được trong thực tế không đơn giản tẹo nào
 

GaCongNghiep

Mầm 2 lá
Bài viết
37
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nước cấp cho sản xuất dược phẩm đòi hỏi chất lượng rất cao, độ dẫn điện có thể dưới 5 microS/cm, cao hơn so với nước tinh khiết (các sản phẩm nước uống tinh khiết thông dụng trên thị trường). Về cơ bản, gần đạt chất lượng cao như nước DI.
Sơ đồ công nghệ nhiều công ty lắp các dây truyền lọc đang sử dụng trên thị trường là: Lọc cát - Lọc than hoạt tính - Làm mềm - Vi lọc - Lọc RO - Lọc trao đổi ion (nước qua 2 cột cation và anion). Thiết kế trao đổi ion theo kiểu mixbed phức tạp hơn nên không làm nhiều. Còn EDI mình mới thấy nhập thiết bị của nước ngoài. Không biết ở Việt Nam có bác nào chế tạo được thiết bị này chưa. Về bản chất quá trình EDI chắc không khó hiểu, nhưng để ra được sản phẩm áp dụng được trong thực tế không đơn giản tẹo nào

Đồng chí này xui dại sau RO dùng trao đổi 2 cột cation và Anion, bác làm thử chửa mà xui người khác?
 

GaCongNghiep

Mầm 2 lá
Bài viết
37
Nơi ở
Hà Nội
scroll-topTop