giúp với.

kimchicr

Mầm xanh
Bài viết
7
Nơi ở
Khánh Hòa
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bên cty mình sử dụng đào giêng để lấy nước về cty sử lý và sử dụng. Tới mùa mưa thì nước hơi đục vì lượng phù sa trong nước cao. Nhưng hôm nay mình thấy nước hơi đục (không phải màu đục của phù sa như những mùa mưa trước) và có mùa hơi xanh xanh. Không biết trong nước có thêm gì trong đó mà có màu như vậy. Mình định lấy mẫu đi kiểm tra lại các chỉ tiêu trong nước, muốn kiểm tra luôn cái gì đã tạo ra màu xanh trong nước mà k biết đó là gì để mà đi kiểm, hjc. Ai biết giúp mình với. Tk.
 

kimchicr

Mầm xanh
Bài viết
7
Nơi ở
Khánh Hòa
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tk mọi người:32:, mình đã đem tới TT Đo lường chất lượng và nhờ phân tích, cũng nói tình trạng như zị. Người ta nói để phân tích " độ màu", nếu độ màu vượt qua ngưỡng thì sẽ phân tích thêm mấy chỉ tiêu cho mình. Giờ vẫn chưa có kết quả, nên mình cũng chưa bít nó bị gì nữa. Chờ thôi.:005:
 

kimchicr

Mầm xanh
Bài viết
7
Nơi ở
Khánh Hòa
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là kết quả của nó bà con ak, cái gì cũng đạt, trừ độ đục bên QCVN 01/2009/BYT cho là 2 thì nó là 3.
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Unit Phương pháp thử nghiệm Kết quả
01 pH (*) - TCVN 6492 : 2011- 7,54
02 Màu sắc / Color -Unit Pt-Co -HACH 8015 : 2005- 14
03 Độ đục / Turbidity -FTU -HACH 8237 : 2005- 3
04 Sắt tổng / Iron total (*)- mg/L- HACH 8008 : 2005- 0,02
05 Mg / Magnesium- mg/L -TCVN 6224 : 1996- 13,3
06 Độ cứng / Hardness- mg/L CaCO3- TCVN 6224 : 1996- 74
07 Amoni ( NH4+-N) / Ammonium (*)- mg/L -HACH 8038 : 2005- 0,04
08 Nitrit ( NO2--N) / Nitrite (*) -mg/L HACH -8507 : 2005- 0,002
09 Nhôm (Al) / Aluminium- mg/L -HACH 8012 : 2005- 0,001
10 Mn / Manganese (*)- mg/L -HACH 8034 : 2005- 0,1
11 Na / Sodium- mg/L -TCVN 6196-3 : 2000- 56
12 COD (KMnO4) -mg/L -TCVN 6186 : 1996- 2,4
13 TSS (*)- mg/L -HACH 8006 : 2005- 1
14 SO42- / Sulfate (*)- mg/L -HACH 8051 : 2005- 5
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop