Global warming ebook guide

MrBo

Cây công nghiệp
Bài viết
124
Nơi ở
TPHCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một cuốn sách-mindmap quá tuyệt, hãy đọc để hiểu về nóng lên toàn cầu để bản thân thấy có trách nhiệm hơn. "Jane Genovese is a public speaker, university graduate of Law and Arts (majoring in Psychology) and passionate global warming advocate. She became concerned about global warming after reading an article on Artic Eskimos losing their way of life due to rapid climate change. This motivated her to study Environmental law and International Environmental law at university. Shortly after, she created the “Global Warming: Too Hot to Handle?” workshop and this book with her mother, Sharon. In her spare time, Jane enjoys salsa dancing, watching good documentaries and going to the gym."

Nguồn: www.epa.gov/safewater
 

Đính kèm

  • global-warming-ebook.pdf
    4.6 MB · Lượt xem: 787
scroll-topTop