Gởi đến các bạn những hình ảnh để chúng ta cùng lên án hay ủng hộ

oriole

Cây công nghiệp
Bài viết
245
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là những hình ảnh mình có được trong những ngày nghỉ tết, thật sự bức xúc khi nhìn thấy cảnh quan đô thị lại bị những tờ áp phích quảng cáo làm mất đi.
Các nghệ sỉ đi làm văn hóa, mang đến cho mọi người nghệ thuật, tinh thần đấy???
Môi trường cảnh quan thành phố đâu rồi, những tác phẩm này là do một trung tâm văn hóa làm nên đấy.
Văn minh đô thị đâu rồi nhỉ, thẩm mĩ con người đâu rồi, hỡi các nhà quản lý làm trong cái cơ quan được mang tên “thông tin văn hóa”.

Các bạn hãy cho mình biết những suy nghĩ của các bạn khi xem những tấm hình này như thế nào nhé...


IMG_0488.jpgIMG_0487.jpgIMG_0486.jpgIMG_0485.jpgIMG_0484.jpgIMG_0483.jpgIMG_0482.jpgIMG_0481.jpgIMG_0480.jpgIMG_0479.jpgIMG_0478.jpgIMG_0476.jpgIMG_0474.jpg
 
scroll-topTop