Góp ý tí pà con ơi!

dieplinhmt

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình có cái định nghĩa này pà con xem góp ý với!
- Định nghĩa về sinh khối : Sinh khối được xác định là tất cả chất hữu cơ ở dạng sống và chết (còn ở trên cây) ở trên hoặc ở dưới mặt đất.
- Làng sinh khối : là lựa chọn các loại cây trồng vừa có giá trị kinh tế vừa sinh khối để hấp thụ CO2 nhả O2 làm cho không khí trong sạch, làm giảm nhiệt độ không khí, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và bảo vệ môi trường.:32:
 

greenhouse_effect

Mầm xanh
Bài viết
8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo thầy Lưu Đức Hải- khoa môi trường- Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh khối được hiểu theo hai nghĩa:
1. Tổng trọng lượng sinh vật sống trong sinh quyển.
2. Tổng trọng lượng sinh vật sống trong một đơn vị diện tích, thể tích.
Như vậy, định nghĩa sinh khối của bạn là đúng về bản chất.
 

dieplinhmt

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ban típ!

Cám ơn sự đóng góp ý kiến của bạn, cái định nghĩa làng sinh khối nay theo như bạn nối nó đúng về bản chất nhưng mình vẫn cảm thấy nó thiếu một cái gì đó để làm rõ và nổi bật lên là một định nghĩa...Mong bạn và mọi người góp ý để mình xây dựng hoàn thiện định nghĩa về làng sinh khối. Cám ơn mọi người:56:
 
scroll-topTop