GRAC- dịch vụ thu hộ tiền rác

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
GRAC- dịch vụ thu hộ tiền rác
Hiện nay dịch vụ thu hộ tiền điện và tiền nước rất phổ biến. Tuy nhiên đối với một số gia đình trẻ thì việc đóng tiền rác là một vấn đề khó khăn bởi vì thời điểm gặp người gom rác khó xác định và chưa có cách thức liên lạc. Đó là nguyên nhân sinh ra dịch vụ thu hộ tiền rác.
GRAC đang liên kết với các ví điện tử và cổng thanh toán phổ biến tại Việt Nam để kết nối thực hiện thí điểm thu phí tại một số địa bàn TP.HCM
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

1540222788454.png

1540222815363.png


1540222846236.png

1540222869850.png
 
scroll-topTop